Kahramanmaraş Masaj Salonu Esra Hanım

Kahramanmaraş Masaj Salonu

Kahramanmaraş Masaj Salonu Titus’u satın alan adam, artık bir köle olduğu için onu istediği benzer biçimde kullanabilirdi fakat Titus direnerek adamı konsüllere ihbar edince adam hapse atıldı. [49] İki yüzyıl sonra, ünlü general ve konsül Gaius Marius’un ordu görevlisi olan yeğeni, devamlı saldırı etmeye çalıştığı bir asker tarafınca öldürüldü. Düzgüsel koşullarda askerin infaz edilmesi gerekirken, Marius onu onurlandırdı. Yeğeninin, askeri zevk için kullanma niyetini görmezden gelmesi, askerin bedeninin sex nesnesi olmasına yol açardı ve Marius buna izin veremezdi. Roma’da eşseks (minimumından pasif olanı) her zaman utanç verici olmasına karşın Hıristiyan döneme kadar yasadışı değildi. Eylemsiz eşseks kabahatlamaları yaygın olmakla beraber çoğu zaman zararsız ithamlardı.

Alay konusu olan birey, özgür bir erkeği zorla alıkoymadığı sürece, büyük olasılıkla ağır cezadan kurtuluyordu. Roma iktidarının timsali ve Galya fatihi Julius Sezar’ın, Bitinya Kralı Nikomedes’i “arkasına aldığı” yaygın bir kanıydı. Hatta askerleri “Sezar Galyalılara fazla geldi ama Nikomedes de Sezar’a fazla geldi, ” diye şarkı söylüyorlardı. Sezar bu hakareti savuşturdu. Yeğeni Octavian da (daha sonrasında Augustus denilecek) meşhur amcasının eşcinsel arzularına teslim olmakla kabahatlanıyordu; şüphesiz korkunç bir iddiaydı bu fakat Octavian’ın kariyeri tehlikede değildi. Claudius hariç, Roma’nın ilk on beş imparatorunun hepsi erkeklerle cinsellik yapmıştı.

Kahramanmaraş Masaj Salonu

Kahramanmaraş Masaj Salonu  Alaya maruz kalma ihtimaline rağmen yönetici sınıftan erkekler, ya tedbiri elden bırakmadan kendi aralarında yahut açıkça fahişelerle ve kölelerle sex yapmaya devam ettiler. “Efendisinin tarlasını sürmek zorunda olan zavallı delikanlı, bizzat efendisini ‘sürmek’ zorunda kalan delikanlıdan daha azca köleydi, ” diyor Juvenalis. Üst derslikın altındaki adam yurttaşlardan kaç tanesinin bu görüşü paylaşmış olduğunı bilmiyoruz. Quintilian, vasıfsız bir insanın mahkemede şöyle söylediğini iddia diyor: “Siz zenginler evlenmezsiniz, oyuncaklarınız yeter size, sizin için kadın rolü oynayan şu oğlan köleleriniz.” Öte yandan 4. Ve 5. Yüzyıllarda Hıristiyanlığın büyüyen hakimiyetiyle birlikte eşcinsellik hem yasadışı aynı zamanda utanç verici bir hale gelmişti. Paganizmle ilişkilendirilen erkek adama sex, yoğun devlet baskısına maruz kalmıştı. Fenike’deki rahipler “Venüs diye tanınan menfur iblise” yenik düşüp “adı lazım olmayan erkekler cinsiyetlerinin saygınlığını unuttuktan” sonrasında Konstantin, Fenike’deki tapınakları yıktı. Mısır’daki imparator daha da ileri giderek aynı suçlama üzerine bir grup rahibi infaz etti.