Kahramanmaraş Bayan Masör- Ece

Kahramanmaraş Bayan Masör-Masör Bayan Ece

Kahramanmaraş Bayan Masör-Masör Bayan Ece İki yüzyıl, bir içsavaş ve sonrasında düzinelerce sivil haklar yasası Birleşik Devletler’in ırksal takıntılarını sona erdirmeye yetti. 2000 ve 2010 nüfus sayımı formları insanların birden fazla ırk seçeneğini işaretlemesine izin vermesine karşın, bunu icra eden insanoğlu otomatikman “azınlık” kategorisine sokuluyordu. Daha önce saslınü ettiğimiz Fransız Kara Yasa, Afrikalı kölelerin Louisiana eyaletine göç etmelerini kontrol altına almak ve siyahlarla beyazlar arasındaki cinsel ilişkileri yasaklamak için yürürlüğe sokuldu.Bu yasa aynı zamanda özgür siyahlarla köleler arasındaki seksi de yasaklıyordu.

Söz konusu yasanın 6. Maddesi, köleleriyle “metres hayatı” yaşayan beyaz adamların köle sevgili edinme haklarını riske attıklarını ve kölelerle yaptıkları çocukların ellerinden alınacağını söylüyordu. Ek olarak beyaz erkeklerden çocuk meydana getiren köleler azat olma şansını yitiriyorlardı. Kara Yasa’nın eskisinden çok daha kısıtlayıcı bir versiyonu, XIV. Louis’nin direktifiyle Haiti’de yürürlüğe sokulmuştu. Eski versiyonda evliliğin Katolik bir evlilik olması şartıyla efendilerin kendilerine çocuk vermiş köle metresleriyle evlenmelerine izin veriliyordu.

Kahramanmaraş Bayan Masör-Masör Bayan Ece

Kahramanmaraş Bayan Masör-Masör Bayan Ece Eski versiyon çok sayıda efendi-köle evliliğine izin vermiş. Çiftliklerde çalışmayı tercih etmeyen büyük bir özgür siyah nüfus yaratmıştı. Bu politikanın “çiftlikleri iflasa sürüklediği” ve “esasen siyahların emeğine bel bağlayan koloniye önemli ölçüde zarar verdiği” yönündeki şikayetlerin üzerinden çok geçmeden Louisiana’nın Kara Yasa’sı .  Bu politikayı değiştirdi. İstenilen neticeları verip vermediğini kesinkes bilemeyiz. Hiç kuşkusuz karma evlilikten dolayı özgürlüğe kavuşan köle sayısı azalmıştı, fakat beyazların kölelerden faydalanmaya ve melez çocuklar dünyaya getirmeye devam ettikleri de bir gerçekti.

İngiliz sömürgeler köleleştirilmiş erkekler ile özgür beyaz hanımlar arasındaki cinsel ilişkilere de odaklanmıştı; İngiliz erkeklerinin eşleri ve kızları için cezbedici olduğuna inandıkları siyah erkeklere karşı besledikleri korkuları körükleyen tedirgin edici bir durumdu bu. Siyah erkeklerin “hayvani” cinselliği hem merak bununla birlikte vehamet sebebiydi. Siyah erkeklerin büyük cinsel organlara, sınırsız bir cinsel iştaha ve beyaz hanımların şehvetini uyandırmada benzersiz bir kapasiteye sahip oldukları düşünülüyordu. İngiliz erkekler, kadınlarının siyah kölelerle yatağa atlayıp “özgür olduklarını unutmalarından” kaygı duyuyorlardı. Maryland, 1664 şeklinde erken bir tarihte köleyle evlenen beyaz bir hanımın köle sayılayacağına. Kocasının efendisi ölene kadar ona hizmet edeceğine hükmedip kızların kölelerle “utanç verici birliktelikler” kurmasını engellemeye çalıştı. Bu tür birlikteliklerden dünyaya gelen çocuklar da “babaları şeklinde köle” oluyordu.